Σεμινάριο βιωματικών ασκήσεων για τη διαφορετικότητα

Το σχολείο σήμερα μετά από πολλούς αγώνες του Αναπηρικού Κινήματος αλλά και το μεγάλο σύγχρονο προσφυγικό κύμα, καλείται να είναι ένας κοινωνικός χώρος λειτουργίας της συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (Ισπανία, 1994), όπου συμφωνήθηκε πως «ένα σχολείο για όλους», ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, μια συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι το αποτελεσματικότερο όπλο καταπολέμησης διακρίσεων και δόμησης μιας παγκόσμιας φιλόξενης κοινότητας. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επομένως τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να κατανοούν την έννοια της διαφορετικότητας και να μπορούν αντίστοιχα να την εισάγουν στην σχολική τάξη.
Το παρόν δωρεάν σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και σχολικής αγωγής όλων των ειδικοτήτων και παρέχει ιδέες για βιωματικές ασκήσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών στην διαφορετικότητα εφαρμόσιμες στην σχολική τάξη. Οι ασκήσεις προσαρμόζονται σε όλες τις ηλικίες και τάξεις με τις κατάλληλες διαφοροποιήσεις. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις αρχές της βιωματικής μάθησης, όπως θεμελιώθηκε από τον Kobs (1984) και να αναστοχαστούν πάνω στην έννοια της διαφορετικότητας με εφαλτήριο την ταινία μικρού μήκους «Όταν αρχίζει το τραγούδι» σε σκηνοθεσία Γιάννη Πόθου.

Συντονίζει η ψυχολόγος Έφη Μήτση Msc.

Praxis de poetica