Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία

Το σεμινάριο: “Καλλιεργώντας την φιλαναγνωσία” είναι ένα βιωματικό, διαδραστικό εργαστήριο που στηρίζεται στη συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt για την πρόσληψη του λογοτεχνικού κειμένου και στο διδακτικό μοντέλο των Benton-Fox. Σκοπός του είναι να προσφέρει κατάλληλα ερεθίσματα και εφόδια στους συμμετέχοντες προκειμένου να εξοικειωθούν με τη χρήση του βιβλίου στο πλαίσιο της σχολικής τάξης ώστε να πετύχουν να καλλιεργήσουν την αγάπη για τη λογοτεχνία στους μαθητές τους.
Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες οι συμμετέχοντες
θα:
εμπλακούν ενεργά σε άμεσα αξιοποιήσιμες δραστηριότητες για μικρά ή μεγαλύτερα project
μυηθούν σε πρακτικές αξιοποίησης του βιβλίου και στην προώθηση της φιλαναγνωσίας
δημιουργήσουν δικές τους δραστηριότητες τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να λάβουν ανατροφοδότηση από τις εκπαιδεύτριες
αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας ιδέες και εμπειρίες και εφαρμόζοντας νέες τεχνικές
μπορούν να αποδεσμεύονται από το σχολικό εγχειρίδιο και να εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους με περισσότερο ελκυστικές για τους μαθητές προσεγγίσεις της γνώσης
λάβουν υλικό και βιβλιογραφία

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε φοιτητές και φοιτήτριες σχολών σχετικών με την εκπαίδευση, καθώς και σε όποιον επιθυμεί να επιμορφωθεί σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της φιλαναγνωσίας.

Οι εκπαιδεύτριες
Χρονοπούλου Ιωάννα – Μαρία
Απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και την εκπαίδευση ενηλίκων. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε συνέδρια σχετικά με τη λογοτεχνία (“Μην ποντάρετε στον πρίγκιπα: τα σεξιστικά στερεότυπα στα κλασικά παραμύθια και η ανατροπή τους”, “Όψεις του γυναικείου φύλου σε σύγχρονα βραβευμένα ελληνικά παιδικά βιβλία”) και έχει υλοποιήσει φιλαναγνωστικά εργαστήρια σε συνέδρια, μουσεία και σχολεία.
Λαμβάνει συνεχείς καταρτίσεις με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus+ είτε ως εκπαιδεύτρια ή συμμετέχουσα. Εξειδικεύεται στην παιδική λογοτεχνία και τις αναπαραστάσεις του φύλου στην τέχνη.

Δημητρακάκη Ιωάννα
Απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε συνέδρια σχετικά με τη λογοτεχνία (“Μην ποντάρετε στον πρίγκιπα: τα σεξιστικά στερεότυπα στα κλασικά παραμύθια και η ανατροπή τους”, “Νίκος Καζαντζάκης: ανιχνεύοντας το παιδί στο μυθιστορηματικό του έργο”, “Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία στο δημοτικό σχολείο: η πρώτη επαφή με τα βιβλία”) και έχει υλοποιήσει φιλαναγνωστικά εργαστήρια σε συνέδρια και σχολεία.

Praxis de poetica