Το Πρόγραμμά μας

Λόγων των έκτακτων συνθηκών του Covid-19 τα μαθήματά μας αναστέλλονται μεχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε.

Praxis de poetica