Σύγχρονος χορός

Ο σύγχρονος χορός είναι στενά συνδεδεμένος με το παρόν,τη στιγμή,το επίκαιρο,αυτό που συμβαίνει τώρα και συνεχώς εξελίσσεται,αλλάζει μορφή,ώστε να εκφράζει την εποχή του.

Αντίστοιχα,στο μάθημα σύγχρονου χορού,είναι ζητούμενο η προσωπική έκφραση,η συνειδητοποίηση των ορίων,αλλά ταυτόχρονα η συνειδητή επιλογή να τα ξεπεράσουμε,επιδιώκοντας τη διεύρυνση των δυνατοτήτων
κίνησης και των επιλογών έκφρασης του σώματός μας.

Δασκάλα χορού: Νικολέτα Καρμίρη