Φιλαναγνωσία

Βιωματικό εργαστήριο για την καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο και την ανάγνωση. Αφορμή για τη δημιουργία του στάθηκε η πεποίθηση ότι η Λογοτεχνία οφείλει να έχει κεντρική θέση στο ΑΠΣ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι το να προ(σ)καλέσει τον μαθητή, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, να ανοίξει ένα διάλογο με το κείμενο, να επικοινωνήσει με τα πρόσωπα και να βιώσει τα δρώμενα της αφήγησης.

Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στο να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία και τη δύναμη της λογοτεχνίας. Επιπλέον στόχοι είναι: η επαφή με το βιβλίο ως αντικείμενο, η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της φαντασίας καθώς και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της βιωματικής και ενεργητικής μάθησης, ακολουθεί το μοντέλο Benton-Fox για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και τη λογική της συναλλακτικής θεωρίας της Rosenblatt.

Στο πρόγραμμα αξιοποιούνται βιβλία ελληνικής και μεταφρασμένης παιδικής λογοτεχνίας, όπως “Η ξύπνια βασιλοπούλα”, της Δαρλάση, “Αν ήμουν βιβλίο”, του Letria, “Ένα παιδί από βιβλία”, του Jeffers.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου καθώς και σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου και διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία τους.

 

 

 

Συντονίζει η Ιωάννα Μαρία Χρονοπούλου

Η Ιωάννα Μαρία Χρονοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπότροφος του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη). Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην κατεύθυνση «Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» του Ε.Κ.Π.Α. και έχει εξειδικευτεί στην ειδική αγωγή στο Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Γνωρίζει Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά.

Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγονται η διδασκαλία της λογοτεχνίας, η βιωματική μάθηση, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης, τα ζητήματα του φύλου και των διακρίσεων εν γένει, η Τέχνη, καθώς και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Για τα παραπάνω έχει παρακολουθήσει πλήθος ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια, έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις και με εργαστήρια σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια: στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Λογοτεχνία και Παιδεία» (Ιωάννινα, Νοέμβρης 2016), στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο», υπό την αιγίδα των ΕΚΕΔΙΣΥ, Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, ΙΒΒΥ και Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ Arc (Αθήνα, Μάιος 2017), στο Διεθνές Συνέδριο για τα 60 χρόνια από το θάνατο του Ν. Καζαντζάκη με θέμα «Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Εκδοχές πρόσληψης στη διδασκαλία και στην έρευνα)», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ηράκλειο, Οκτώβριος 2017), στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα» υπό την αιγίδα των ΕΚΕΔΙΣΥ, Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, ΙΒΒΥ και Σχολής Μωραΐτη (Αθήνα, Απρίλιος 2018), ενώ έχει γίνει δεκτή και πρόταση εισήγησης στο επερχόμενο 36ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΒΒΥ με θέμα «East meets West around children’s books and fairy tales.».

Έχει υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και στα summer camp της «Δρω», προγράμματα Φιλαναγνωσίας σε παιδιά δημοτικού και βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και για την εφαρμογή μεθόδων της βιωματικής, μη-τυπικής μάθησης στο σχολείο.

Praxis de poetica