Διαφορετικότητα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτά στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τόσο την αυτογνωσία όσο και την κατανόηση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Τα προγράμματα βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης και απαρτίζονται από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών διαμορφώνονται ως εξής:

Για παιδιά Νηπιαγωγείου και για μαθητές Α’ – Δ’ τάξης Δημοτικού

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πώς είναι να προσπαθείς να βγεις από έναν λαβύρινθο χωρίς να βλέπεις; Μπορείς να ζωγραφίσεις χωρίς χέρια; Μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων δίνει στα παιδιά απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα, τα βοηθά να μπουν στη θέση του άλλου και να τον καταλάβουν.

Για μαθητές Ε’ – Στ’ τάξης Δημοτικού

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Συμμετέχοντας σε βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές διαπιστώνουν ότι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες και προβληματίζονται για τα αίτια του φαινομένου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές επεξεργάζονται έννοιες όπως η διαφορετικότητα, τα στερεότυπα  ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και η ενσωμάτωση. Το εργαστήριο βασίζεται στο βιβλίο της Α. Δαρλάση “Το παλιόπαιδο” και στο πείραμα του José Antonio Abreu “El sistema”.

 

Praxis de poetica